SVI ČLANCI

BIROV je komunistička, anarhistička revolucionarna grupa. Cilj BIROV je da promoviše i podržava borbu proletarijata u pravcu stvaranja nezavisnih organa borbe (zborova i saveta), generalizaciju štrajka naspram svih podela, te oslobađanje od postojećeg (buržoaskog) društva, nacije i države. U skladu sa tim, Birov će se posvetiti unapređivanju diskusije politizovanih manjina u protestima i intervenciji u postojećim borbama. Kako je naša namera da stvorimo prostor za kontakt među ljudima zainteresovanim za istoriju, ideje i praksu radničkog pokreta sa autonomnog i revolucionarnog stanovišta, pozivamo vas da nam se javite i komentarišete tekstove našeg internet i štampanog glasila.

Naša načela >>

.

Ovaj sajt uređuju članovi Birov kolektiva.

Podstičemo preuzimanje sadržaja uz navođenje izvora.