SVI ČLANCI

SAOPŠTENJE O RASPUŠTANJU BIROV

Obaveštavamo vas o našoj odluci da raspustimo Birov, koja je usledila nakon dužeg perioda nemogućnosti grupe da nastavi sa delovanjem u okviru zacrtnanih okvira. Projekat je od samog početka imao za cilj primenu naših političkih pozicija u praksi, u okvirima radničkog pokreta. Međutim, kako više nismo u mogućnosti da nastavimo sa revolucionarnom agitacijom, smatramo da i sam razlog našeg okupljanja više ne postoji.

Lišena voluntarističkih iluzija, naša aktivnost za cilj nije imala stvaranje pokreta ni iz čega već smo pokušali da ostvarimo odjek unutar klase kakva ona danas u Srbiji zaista jeste, da, koliko je moguće, uznapredujemo nivo klasne borbe. Bez zavaravanja, pojam komunizma u Srbiji, ali i u širem regionu, i dalje nije uspeo da se sasvim oporavi od ogromnog ideološkog napada sa kojim se suočavao tokom takozvanog „socijalističkog“ perioda SFRJ, kada je vladajuća birokratska klasa održavala monopol nad pojmovima klase i revolucije. Još manje od toga je ostvaren pomak na planu sagledavanja celokupnog raspona poraza koji je radnička klasa doživela tokom nacionalnih ratova i usled nedostatka internationalističkog, radničkog pokreta koji bi zaustavio rat.

Prostor koji smo u ovakvoj situaciji mogli da iskoristimo za naše delovanje dobrim se delom svodilo na pokušaje da, putem propagandnog delovanja, ukažemo na konzervativni karakter sindikalnog (ali svakog drugog) posredovanja u radničkim borbama, kao i na potrebu za stvarnim povezivanjem radnika putem javnih i masovnih zborova – povezivanjem lišenim bilo kakve spoljašnje kontrole. Ipak, u dva smo navrata uspeli da se direktnije uključimo u socijalni protest: tokom studentskih protesta u Beogradu 2011. i 2014. Tim smo prilikama, u skladu sa mogućnostima, agitovali za generalizaciju protesta i objašnjavali posledice koje nužno slede ukoliko se štrajk zatvori u izolaciji. O događajima iz 2011. uspeli smo i da ostavimo pisano svedočanstvo u formi štampane knjige „Studentski protest 2011.“.

Pored toga, cilj nam je bio da uspostavimo politiku proleterskog internacionalizma koja ne priznaje nacionalne granice, koji osuđuje bilo koji rat do klasnog i koji u prvi plan ističe zajednički interes radničke klase u celom svetu. Takva praksa mogla je biti moguća samo na platformi koja bi antiparlamentarizmu i internacionalizmu dala odgovarajuči idejni okvir, kojim bi se pokazala veza između neposrednih interesa radnika i ovakve poltike. Bez uobražavanja smatramo da ovakvih primera u Srbiji nije bilo poslednjih deset godina, ali verovatno i više.

Kao doprinos sazrevanju pokreta sve naše tekstove ćemo arhivirati na internetu, dok će štampano izdanje knjige o protestu 2011. biti svima dostupno u Narodnoj biblioteci, Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, kao i u bibliotekama svih većih gradova u Srbiji. Knjiga će takođe biti dostupna u Međunarodnom institutu za društvenu istoriju u Amsterdamu kao i knjižarama u regionu.

.

Ovaj sajt uređuju članovi Birov kolektiva.

Podstičemo preuzimanje sadržaja uz navođenje izvora.